Mazburku namiņi

Distances līgums

Šajā interneta vietnē piedāvātās nakšņošanas pakalpojuma sniedzējs SIA “Mazburku Namiņi”, Reģ.Nr. 40203338542, juridiskā adrese Degoles iela 11, Tukums, Latvija, LV-3104, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic rezervāciju, turpmāk saukta Klients, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu, kura ietvaros Pārdevējs apņemas sniegt Klientam naktsmītnes pakalpojumu, atbilstoši Klienta rezervācijas nosacījumiem.

Pakalpojuma rezervācija un apmaksas kārtība

Klients veic rezervāciju šajā interneta vietnē, norādot rezervācijas datumu, ilgumu un papildus pakalpojumus, kurus šajā vietnē piedāvā Pārdevējs. Klientam ir iespēja veikt apmaksu par rezervāciju, lietojot mājas lapā iestrādātos maksājuma rīkus, tais skaitā, veicot apmaksu ar maksājumu karti vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Klientam elektroniskajā pastā nosūtīto un rezervācijai atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un parakstīts izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pārdevējs nodrošina pakalpojuma sniegšanu Klientam izvēlētajā periodā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par rezervāciju.

Atteikuma tiesības

Klientam ir tiesības atteikties no pakalpojuma pirms rezervācijas datuma, nosūtot par to Pārdevējam atteikuma vēstuli uz e-pasta adresi info@mazburkunamini.lv. Ja rezervācija tiek atcelta 14 un vairāk dienas pirms rezervācijas datuma, nauda par rezervāciju tiek atgriezta pilnā apmērā. Ja rezervācija tiek atcelta no 14 līdz 7 dienām pirms rezervācijas datuma, nauda par rezervāciju tiek atgriezta 75% apmērā. Ja rezervācija tiek atcelta 7 vai mazāk dienas pirms rezervācijas datuma, nauda par veikto maksājumu netiek atgriezta. Naudas atmaksa tiek veikta 72 stundu laikā no rezervācija atcelšanas brīža. Nauda tiek atgriezta uz to pašu maksājuma karti no kuras ir veikts maksājums par rezervāciju.

Datu apstrāde

Rezervējot pakalpojumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies apmeklējuma noteikumiem un distances līgumu un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Klienta pasūtījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz rezervācijā norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Klienta rezervācijas apstrādi. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Klients var iepazīties mājas lapas sadaļā Privātumu politika

Strīdu risināšanas noteikumi

Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīta ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirama Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdi starp Klientu un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Klienta sūdzību vai Klients nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus. Vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama šeit. Papildus iepriekš norādītajam, Klients var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas šeit.
Mazburku Namiņi

Veic rezervāciju mūsu mājas lapā un saņem

15% atlaidi

Rezervācijas kods PAVASARIS

Atlaides kods darbojas, rezervējot jebkuru datumu, līdz pat MAIJA beigām.

Atlaides kods darbojas tikai “Mazburku Namiņi” mājas lapā, veicot vienas nakts rezervāciju

.